VsBrushes.DiagReportSecondaryPageTitleKey Vlastnost

Definice

Získá klíč názvu sekundární stránky pro diagnostickou zprávu.Gets the diagnostic report secondary page title key.

public:
 static property System::Object ^ DiagReportSecondaryPageTitleKey { System::Object ^ get(); };
public:
 static property Platform::Object ^ DiagReportSecondaryPageTitleKey { Platform::Object ^ get(); };
public static object DiagReportSecondaryPageTitleKey { get; }
member this.DiagReportSecondaryPageTitleKey : obj
Public Shared ReadOnly Property DiagReportSecondaryPageTitleKey As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Klíč nadpisu sekundární stránky sestavy diagnostikyThe diagnostic report secondary page title key.

Platí pro