VsColors.ToolboxHeadingAccentKey Vlastnost

Definice

Získá klíč sady nástrojů zvýraznění nadpisu.Gets the toolbox heading accent key.

public:
 static property System::Object ^ ToolboxHeadingAccentKey { System::Object ^ get(); };
public:
 static property Platform::Object ^ ToolboxHeadingAccentKey { Platform::Object ^ get(); };
public static object ToolboxHeadingAccentKey { get; }
member this.ToolboxHeadingAccentKey : obj
Public ReadOnly Property ToolboxHeadingAccentKey As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Klávesa se zvýrazňujícím klíčem záhlaví sady nástrojůThe toolbox heading accent key.

Platí pro