VsMenus.IDM_VS_CTXT_REFERENCE_GROUP Pole

Definice

public: int IDM_VS_CTXT_REFERENCE_GROUP = 1185;
public const int IDM_VS_CTXT_REFERENCE_GROUP = 1185;
val mutable IDM_VS_CTXT_REFERENCE_GROUP : int
Public Const IDM_VS_CTXT_REFERENCE_GROUP As Integer  = 1185

Hodnota pole

Int32

Platí pro