VsQueryRemoveFileFlags Výčet

Definice

Určuje příznaky, které jsou přidruženy k QueryRemove.Specifies the flags associated with QueryRemove.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class VsQueryRemoveFileFlags
public enum class VsQueryRemoveFileFlags
enum VsQueryRemoveFileFlags
[System.Flags]
public enum VsQueryRemoveFileFlags
[<System.Flags>]
type VsQueryRemoveFileFlags = 
Public Enum VsQueryRemoveFileFlags
Dědičnost
VsQueryRemoveFileFlags
Atributy

Pole

IsNestedProjectFile 2

Určuje, že se jedná o vnořený projekt (soubor), to znamená, že soubor sedí v kořenovém uzlu vnořeného projektu.Specifies that the file is a nested project (file), that is, the file sitting on the root node of a nested project.

IsRemovedFromProjectOnly 4

Tento příznak rozlišuje dvě operace: "odebrat z projektu" a "odstranit".This flag distinguishes two operations: "Remove From Project" and "Delete". Pokud tento příznak nastavíte, soubor se odebere z projektu, ale pořád existuje na disku.If this flag is set, the file is removed from the project, but still exists on disk.

IsSpecialFile 1

Určuje, že soubor je "speciální" soubor, tj. neviditelný soubor přidružený k jinému souboru v projektu.Specifies that the file is a "Special" file, that is, an invisible file associated with another file in the project.

NoFlags 0

Určuje, že nejsou nastavené žádné příznaky.Specifies that no flags are set.

Platí pro