WebSiteProjectRelatedFilesAttribute.PrimaryFileExtension Vlastnost

Definice

Získá primární příponu souboru, která bude vnořovat soubory.Gets the primary file extension that nests files.

public:
 property System::String ^ PrimaryFileExtension { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ PrimaryFileExtension { Platform::String ^ get(); };
public string PrimaryFileExtension { get; }
member this.PrimaryFileExtension : string
Public ReadOnly Property PrimaryFileExtension As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro