TelemetryActivity.Start Metoda

Definice

Označí aktivitu jako začala a zaregistruje aktuální časové razítko.Marks the activity as began and registers the current timestamp

public:
 void Start();
public void Start ();
member this.Start : unit -> unit
Public Sub Start ()

Platí pro