ITmi.GetTestLists Metoda

Definice

Načte všechny seznamy testů nejvyšší úrovně v uživatelském rozhraní Visual Studio Test Professional.Gets all the top-level test lists in the UI of Visual Studio Test Professional.

public:
 cli::array <Microsoft::VisualStudio::TestTools::Common::ITestList ^> ^ GetTestLists();
public Microsoft.VisualStudio.TestTools.Common.ITestList[] GetTestLists ();
abstract member GetTestLists : unit -> Microsoft.VisualStudio.TestTools.Common.ITestList[]
Public Function GetTestLists () As ITestList()

Návraty

ITestList[]

Pole seznamů testů.An array of test lists.

Platí pro