TestRunConfiguration.DeploymentRootDirectory Vlastnost

Definice

public:
 property System::String ^ DeploymentRootDirectory { System::String ^ get(); };
public string DeploymentRootDirectory { get; }
member this.DeploymentRootDirectory : string
Public ReadOnly Property DeploymentRootDirectory As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro