IDataCollectionAwareTestAdapter Rozhraní

Definice

Poskytuje rozhraní, které přidává schopnost vyvolat události pro adaptéry diagnostických dat na vlastní adaptéry testů.Provides an interface that adds the ability to raise events for diagnostic data adapters to custom test adapters.

public interface class IDataCollectionAwareTestAdapter
public interface IDataCollectionAwareTestAdapter
type IDataCollectionAwareTestAdapter = interface
Public Interface IDataCollectionAwareTestAdapter

Vlastnosti

DataCollectors

Získá nebo nastaví DataCollectorNotifications objekt, který může vyvolat události pro adaptéry diagnostických dat.Gets or sets a DataCollectorNotifications object that can raise events for diagnostic data adapters.

Platí pro