PropertyExpressionCollection.Add Metoda

Definice

Přetížení

Add(PropertyExpression)

Přidá do kolekce poskytnutý výraz vlastnosti.Adds the provided property expression to the collection.

Add(String[])

Přidá výraz Property do kolekce pro každou dvojici v zadaném poli párů název-hodnota.Adds a property expression to the collection for each pair in the provided array of name-value pairs.

Add(String, String)

Přidá do kolekce vlastnost Express pomocí poskytnutého názvu a hodnoty vlastnosti.Adds a property express to the collection by using the provided property name and property value.

Add(String, String, PropertyExpressionOperator)

Přidá výraz vlastnosti pomocí poskytnutého názvu vlastnosti, hodnoty a operátoru.Adds a property expression by using the provided property name, value, and operator.

Add(PropertyExpression)

Přidá do kolekce poskytnutý výraz vlastnosti.Adds the provided property expression to the collection.

public:
 virtual void Add(Microsoft::VisualStudio::TestTools::UITesting::PropertyExpression ^ propertyExpression);
public void Add (Microsoft.VisualStudio.TestTools.UITesting.PropertyExpression propertyExpression);
abstract member Add : Microsoft.VisualStudio.TestTools.UITesting.PropertyExpression -> unit
override this.Add : Microsoft.VisualStudio.TestTools.UITesting.PropertyExpression -> unit
Public Sub Add (propertyExpression As PropertyExpression)

Parametry

propertyExpression
PropertyExpression

PropertyExpressionObjekt, který má být přidán do kolekce.The PropertyExpression object to add to the collection.

Implementuje

Platí pro

Add(String[])

Přidá výraz Property do kolekce pro každou dvojici v zadaném poli párů název-hodnota.Adds a property expression to the collection for each pair in the provided array of name-value pairs.

public:
 void Add(... cli::array <System::String ^> ^ nameValuePairs);
public void Add (params string[] nameValuePairs);
member this.Add : string[] -> unit
Public Sub Add (ParamArray nameValuePairs As String())

Parametry

nameValuePairs
String[]

Pole párů název-hodnota.An array of name-value pairs.

Platí pro

Add(String, String)

Přidá do kolekce vlastnost Express pomocí poskytnutého názvu a hodnoty vlastnosti.Adds a property express to the collection by using the provided property name and property value.

public:
 void Add(System::String ^ propertyName, System::String ^ propertyValue);
public void Add (string propertyName, string propertyValue);
member this.Add : string * string -> unit
Public Sub Add (propertyName As String, propertyValue As String)

Parametry

propertyName
String

Název vlastnosti.A property name.

propertyValue
String

Hodnota vlastnosti.A property value.

Platí pro

Add(String, String, PropertyExpressionOperator)

Přidá výraz vlastnosti pomocí poskytnutého názvu vlastnosti, hodnoty a operátoru.Adds a property expression by using the provided property name, value, and operator.

public:
 void Add(System::String ^ propertyName, System::String ^ propertyValue, Microsoft::VisualStudio::TestTools::UITesting::PropertyExpressionOperator conditionOperator);
public void Add (string propertyName, string propertyValue, Microsoft.VisualStudio.TestTools.UITesting.PropertyExpressionOperator conditionOperator);
member this.Add : string * string * Microsoft.VisualStudio.TestTools.UITesting.PropertyExpressionOperator -> unit
Public Sub Add (propertyName As String, propertyValue As String, conditionOperator As PropertyExpressionOperator)

Parametry

propertyName
String

Název vlastnostiThe name of the property.

propertyValue
String

Hodnota vlastnosti, která se má vyhledatThe property value to search for.

conditionOperator
PropertyExpressionOperator

Operátor, který se má použít k porovnání hodnot (hodnoty jsou stejné nebo hodnota vlastnosti obsahuje poskytnutou hodnotu vlastnosti).The operator to use to compare the values (either the values are equal or the property value contains the provided property value).

Platí pro