CaretPositionChangedEventArgs Třída

Definice

Poskytuje informace pro PositionChanged událost.

public ref class CaretPositionChangedEventArgs : EventArgs
public class CaretPositionChangedEventArgs : EventArgs
type CaretPositionChangedEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class CaretPositionChangedEventArgs
Inherits EventArgs
Dědičnost
CaretPositionChangedEventArgs

Konstruktory

CaretPositionChangedEventArgs(ITextView, CaretPosition, CaretPosition)

Inicializuje novou instanci CaretPositionChangedEventArgs .

Vlastnosti

NewPosition

Získá nový CaretPosition .

OldPosition

Získá starou CaretPosition .

TextView

Získá ITextView znak, který obsahuje blikající kurzor.

Platí pro