EditorOptionKey<T> Struktura

Definice

Představuje klíč, který je typově bezpečný pro možnosti editoru.Represents a type-safe key for editor options.

generic <typename T>
public value class EditorOptionKey
template <typename T>
struct EditorOptionKey
public struct EditorOptionKey<T>
type EditorOptionKey<'T> = struct
Public Structure EditorOptionKey(Of T)

Parametry typu

T

Typ hodnoty možnostiThe type of the option value.

Dědičnost
EditorOptionKey<T>

Konstruktory

EditorOptionKey<T>(String)

Inicializuje novou instanci EditorOptionKey<T> .Initializes a new instance of EditorOptionKey<T>.

Vlastnosti

Name

Získá název tohoto klíče.Gets the name of this key.

Metody

Equals(Object)

Určuje, zda EditorOptionKey<T> jsou dva objekty stejné.Determines whether two EditorOptionKey<T> objects are the same.

GetHashCode()

Získá kód hodnoty hash tohoto objektu.Gets the hash code for this object.

ToString()

Převede tento objekt na řetězec.Converts this object to a string.

Operátory

Equality(EditorOptionKey<T>, EditorOptionKey<T>)

Určuje, zda jsou dvě instance tohoto typu stejné.Determines whether two instances of this type are the same.

Inequality(EditorOptionKey<T>, EditorOptionKey<T>)

Určuje, zda se dvě instance tohoto typu liší.Determines whether two instances of this type are different.

Platí pro