ITextView.LayoutChanged Událost

Definice

Vyvolá se vždy, když se změní text zobrazený v zobrazení.

public:
 event EventHandler<Microsoft::VisualStudio::Text::Editor::TextViewLayoutChangedEventArgs ^> ^ LayoutChanged;
event EventHandler<Microsoft.VisualStudio.Text.Editor.TextViewLayoutChangedEventArgs> LayoutChanged;
member this.LayoutChanged : EventHandler<Microsoft.VisualStudio.Text.Editor.TextViewLayoutChangedEventArgs> 
Event LayoutChanged As EventHandler(Of TextViewLayoutChangedEventArgs) 

Event Type

EventHandler<TextViewLayoutChangedEventArgs>

Poznámky

Tato událost je vyvolána pokaždé, když se vykreslený text zobrazuje ve ITextView změnách.

Je vyvolána vždy, když zobrazení provádí rozložení (k tomu dojde, když je volána DisplayTextLineContainingBufferPosition nebo v reakci na změny textu nebo klasifikace).

IT oddělení IT je také vyvoláno pokaždé, když se zobrazení posouvá vodorovně nebo když se změní jeho velikost.

Platí pro