TextFormattingRunProperties.BackgroundBrushEmpty Vlastnost

Definice

Určuje, zda je Štětec pozadí prázdný.Determines whether the background brush is empty.

public:
 property bool BackgroundBrushEmpty { bool get(); };
public:
 property bool BackgroundBrushEmpty { bool get(); };
public bool BackgroundBrushEmpty { get; }
member this.BackgroundBrushEmpty : bool
Public ReadOnly Property BackgroundBrushEmpty As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true , pokud je Štětec pozadí prázdný, jinak false.true if the background brush is empty, falseotherwise.

Platí pro