IMultiSelectionBroker.ClearSecondarySelections Metoda

Definice

Odebere všechny kromě PrimarySelection z relace.Removes all but the PrimarySelection from the session.

public:
 void ClearSecondarySelections();
public void ClearSecondarySelections ();
abstract member ClearSecondarySelections : unit -> unit
Public Sub ClearSecondarySelections ()

Platí pro