GraphBufferContentTypeChangedEventArgs Třída

Definice

Poskytuje data o změně IContentType člena a IBufferGraph .Provides data about a change of IContentType on a member of a IBufferGraph.

public ref class GraphBufferContentTypeChangedEventArgs : EventArgs
public class GraphBufferContentTypeChangedEventArgs : EventArgs
type GraphBufferContentTypeChangedEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class GraphBufferContentTypeChangedEventArgs
Inherits EventArgs
Dědičnost
GraphBufferContentTypeChangedEventArgs

Konstruktory

GraphBufferContentTypeChangedEventArgs(ITextBuffer, IContentType, IContentType)

Inicializuje novou instanci GraphBufferContentTypeChangedEventArgs se zadanou vyrovnávací pamětí textu a starou a novými typy obsahu.Initializes a new instance of GraphBufferContentTypeChangedEventArgs with the specified text buffer and the old and new content types.

Vlastnosti

AfterContentType

IContentTypePo provedení změny.The IContentType after the change.

BeforeContentType

IContentTypePřed změnou.The IContentType before the change.

TextBuffer

ITextBufferJehož IContentType Změna se změnila.The ITextBuffer whose IContentType has changed.

Platí pro