TextMarkerTag Třída

Definice

Představuje značku značky textu, která se používá k umístění obrysů textu v zobrazení.

public ref class TextMarkerTag : Microsoft::VisualStudio::Text::Tagging::ITag, Microsoft::VisualStudio::Text::Tagging::ITextMarkerTag
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class TextMarkerTag : Microsoft::VisualStudio::Text::Tagging::ITag, Microsoft::VisualStudio::Text::Tagging::ITextMarkerTag
public class TextMarkerTag : Microsoft.VisualStudio.Text.Tagging.ITag, Microsoft.VisualStudio.Text.Tagging.ITextMarkerTag
type TextMarkerTag = class
    interface ITextMarkerTag
    interface ITag
Public Class TextMarkerTag
Implements ITag, ITextMarkerTag
Dědičnost
TextMarkerTag
Implementuje

Poznámky

Další informace o použití TextMarkerTag najdete v tématu Návod: zobrazení vyhovujících složených závorek.

Další informace o označování naleznete v části "značky a třídění" v editoru. Informace o rozšíření a přidání značek naleznete v části "rozšíření značek" v bodech jazykové služby a bodu rozšíření editoru.

Konstruktory

TextMarkerTag(String)

Inicializuje novou instanci daného TextMarkerTag typu.

Vlastnosti

Type

Získá typ doplňky, která se má použít.

Platí pro