TextContentChangedEventArgs.Options Vlastnost

Definice

Získá možnosti úprav, které byly aplikovány na tuto změnu.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Text::EditOptions Options { Microsoft::VisualStudio::Text::EditOptions get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Text.EditOptions Options { get; }
member this.Options : Microsoft.VisualStudio.Text.EditOptions
Public ReadOnly Property Options As EditOptions

Hodnota vlastnosti

EditOptions

Možnosti úprav, které byly aplikovány na tuto změnu.

Platí pro