IVsEnumTextBuffers.Skip(UInt32) Metoda

Definice

Přeskočí textové vyrovnávací paměti v sekvenci výčtu.Skips text buffers in the enumeration sequence.

public:
 int Skip(System::UInt32 celt);
public:
 int Skip(unsigned int celt);
int Skip(unsigned int celt);
public int Skip (uint celt);
abstract member Skip : uint32 -> int
Public Function Skip (celt As UInteger) As Integer

Parametry

celt
UInt32

pro Počet textových vyrovnávacích pamětí, které se mají přeskočit v sekvenci výčtu.[in] Number of text buffers to skip in the enumeration sequence.

Návraty

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK .If the method succeeds, it returns S_OK. Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.If it fails, it returns an error code.

Poznámky

Podpis COMCOM Signature

Z textmgr. idl:From textmgr.idl:

[C++][C++]

HRESULT IVsEnumTextBuffers::Skip(  
   ULONG celt  
);  

Platí pro