IVsTextBufferCoordinator.GetPrimaryBuffer(IVsTextLines) Metoda

Definice

Vrátí vyrovnávací paměť primárního jazyka.Returns the primary language buffer.

public:
 int GetPrimaryBuffer([Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::IVsTextLines ^ % ppBuffer);
public:
 int GetPrimaryBuffer([Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::IVsTextLines ^ &  ppBuffer);
int GetPrimaryBuffer([Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::IVsTextLines const & & ppBuffer);
public int GetPrimaryBuffer (out Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.IVsTextLines ppBuffer);
abstract member GetPrimaryBuffer : IVsTextLines -> int
Public Function GetPrimaryBuffer (ByRef ppBuffer As IVsTextLines) As Integer

Parametry

ppBuffer
IVsTextLines

mimo Vrátí IVsTextLines objekt, který představuje primární vyrovnávací paměť.[out] Returns an IVsTextLines object that represents the primary buffer.

Návraty

Int32

V případě úspěchu vrátí. S_OK jinak vrátí kód chyby.If successful, returns S_OK; otherwise, returns an error code.

Poznámky

Podpis COMCOM Signature

Z singlefileeditor. idl:From singlefileeditor.idl:

HRESULT GetPrimaryBuffer(  
   [out] IVsTextLines **ppBuffer  
);  

Platí pro