IVsTextColorState.GetColorStateAtStartOfLine(Int32, Int32) Metoda

Definice

Vrátí stav uložený v mezipaměti pro začátek daného řádku.

public:
 int GetColorStateAtStartOfLine(int iLine, [Runtime::InteropServices::Out] int % piState);
int GetColorStateAtStartOfLine(int iLine, [Runtime::InteropServices::Out] int & piState);
public int GetColorStateAtStartOfLine (int iLine, out int piState);
abstract member GetColorStateAtStartOfLine : int * int -> int
Public Function GetColorStateAtStartOfLine (iLine As Integer, ByRef piState As Integer) As Integer

Parametry

iLine
Int32

pro Jako předmět zájmu.

piState
Int32

mimo Aktuální stav barvy.

Návraty

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK . Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.

Poznámky

Podpis COM

Z textmgr. idl:

HRESULT IVsTextColorState::GetColorStateAtStartOfLine(  
   [in] long iLine,  
   [out] long *piState  
);  

Platí pro