IVsTextColorState Rozhraní

Definice

Změní stav barvy čar v textové vyrovnávací paměti.

public interface class IVsTextColorState
public interface class IVsTextColorState
__interface IVsTextColorState
[System.Runtime.InteropServices.Guid("A7A64DE3-9B5C-47F0-ABAD-0AEDBD6CC057")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)]
public interface IVsTextColorState
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("A7A64DE3-9B5C-47F0-ABAD-0AEDBD6CC057")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)>]
type IVsTextColorState = interface
Public Interface IVsTextColorState
Atributy

Poznámky

Je implementováno standardní mezipamětí textu, spotřebovaná instancemi IVsColorizer nebo jakékoli jiné mimo ni, která se zabývá změnou stavů barev čar v textové vyrovnávací paměti, aniž by musela měnit obsah vyrovnávací paměti.

Metody

GetColorStateAtStartOfLine(Int32, Int32)

Vrátí stav uložený v mezipaměti pro začátek daného řádku.

ReColorizeLines(Int32, Int32)

Přepočítá stav barvy čar v textové vyrovnávací paměti.

Platí pro