IVsTextLines.GetLineCount(Int32) Metoda

Definice

Vrátí počet řádků ve vyrovnávací paměti.

public:
 int GetLineCount([Runtime::InteropServices::Out] int % piLineCount);
int GetLineCount([Runtime::InteropServices::Out] int & piLineCount);
public int GetLineCount (out int piLineCount);
abstract member GetLineCount : int -> int
Public Function GetLineCount (ByRef piLineCount As Integer) As Integer

Parametry

piLineCount
Int32

mimo Ukazatel na počet řádků ve vyrovnávací paměti.

Návraty

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK . Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.

Implementuje

Poznámky

Podpis COM

Z textmgr. idl:

HRESULT IVsTextLines::GetLineCount(  
   [out] long *piLineCount  
);  

Tato metoda je silně používána zobrazeními a je přiměřeně efektivní pro všechny implementace.

Platí pro