TextLineChange.iNewEndLine Pole

Definice

Koncový řádek vloženého textu

public: int iNewEndLine;
public: int iNewEndLine;
int iNewEndLine;
public int iNewEndLine;
val mutable iNewEndLine : int
Public iNewEndLine As Integer 

Hodnota pole

Int32

Poznámky

Podpis COM

Z textmgr. idl:

Platí pro