TextLineChange.iOldEndIndex Pole

Definice

Koncový bod odstraněného textu

public: int iOldEndIndex;
public: int iOldEndIndex;
int iOldEndIndex;
[System.Runtime.InteropServices.ComAliasName("Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.CharIndex")]
public int iOldEndIndex;
[<System.Runtime.InteropServices.ComAliasName("Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.CharIndex")>]
val mutable iOldEndIndex : int
Public iOldEndIndex As Integer 

Hodnota pole

Int32
Atributy

Poznámky

Podpis COM

Z textmgr. idl:

Platí pro