TextLineChange.iOldEndLine Pole

Definice

Koncový řádek odstraněného textu

public: int iOldEndLine;
public: int iOldEndLine;
int iOldEndLine;
public int iOldEndLine;
val mutable iOldEndLine : int
Public iOldEndLine As Integer 

Hodnota pole

Int32

Poznámky

Podpis COM

Z textmgr. idl:

Platí pro