TextLineChange Struktura

Definice

Poskytuje nastavení pro sledování změn na libovolný textový řádek ve vyrovnávací paměti.

public value class TextLineChange
public value class TextLineChange
struct TextLineChange
public struct TextLineChange
type TextLineChange = struct
Public Structure TextLineChange
Dědičnost
TextLineChange

Poznámky

TextLineChangeStruktura zcela popisuje změnu textu. Například pro operaci nahrazení struktura definuje dvě rozpětí, jak je znázorněno níže:

  • Od iStartLine / iStartIndex do iNewEndLine / iNewEndIndex . Tento rozsah označuje rozsah nově vloženého textu z hlediska aktuálního stavu vyrovnávací paměti.

  • Od iStartLine / iStartIndex do iOldEndLine / iOldEndIndex . Tento rozsah popisuje rozsah textu, který byl odstraněn, ve smyslu stavu vyrovnávací paměti před změnou.

Struktura proto obsahuje informace o tvaru oblasti před a po změně. TextLineChangeStruktura neobsahuje starý text, který byl odstraněn.

Pole

iNewEndIndex

Koncový bod vloženého textu

iNewEndLine

Koncový řádek vloženého textu

iOldEndIndex

Koncový bod odstraněného textu

iOldEndLine

Koncový řádek odstraněného textu

iStartIndex

Počáteční bod starého a nového textu

iStartLine

Počáteční řádek starého a nového textu

Platí pro