AsyncReaderWriterResourceLock<TMoniker,TResource>.OnUpgradeableReadLockReleased Metoda

Definice

Vyvoláno, když je uvolněn zámek pro čtení na nejvyšší úrovni, který nezůstane uzamčen (zápis).Invoked when a top-level upgradeable read lock is released, leaving no remaining (write) lock.

protected:
 override void OnUpgradeableReadLockReleased();
protected:
 override void OnUpgradeableReadLockReleased();
 override void OnUpgradeableReadLockReleased();
protected override void OnUpgradeableReadLockReleased ();
override this.OnUpgradeableReadLockReleased : unit -> unit
Protected Overrides Sub OnUpgradeableReadLockReleased ()

Platí pro