TplExtensions.CanceledTask Pole

Definice

Upozornění

Use Task.FromCanceled instead.

Úkol, který je již zrušen.A task that is already canceled.

public: static initonly System::Threading::Tasks::Task ^ CanceledTask;
public static readonly System.Threading.Tasks.Task CanceledTask;
[System.Obsolete("Use Task.FromCanceled instead.")]
public static readonly System.Threading.Tasks.Task CanceledTask;
 staticval mutable CanceledTask : System.Threading.Tasks.Task
[<System.Obsolete("Use Task.FromCanceled instead.")>]
 staticval mutable CanceledTask : System.Threading.Tasks.Task
Public ReadOnly CanceledTask As Task 

Hodnota pole

Task
Atributy

Platí pro