ContentTypeAttribute Třída

Definice

Deklaruje přidružení mezi částí rozšíření a konkrétním typem obsahu.

public ref class ContentTypeAttribute sealed : Microsoft::VisualStudio::Utilities::MultipleBaseMetadataAttribute
public ref class ContentTypeAttribute sealed : Microsoft::VisualStudio::Utilities::MultipleBaseMetadataAttribute
public sealed class ContentTypeAttribute : Microsoft.VisualStudio.Utilities.MultipleBaseMetadataAttribute
type ContentTypeAttribute = class
    inherit MultipleBaseMetadataAttribute
Public NotInheritable Class ContentTypeAttribute
Inherits MultipleBaseMetadataAttribute
Dědičnost

Konstruktory

ContentTypeAttribute(String)

Inicializuje novou instanci ContentTypeAttribute .

Vlastnosti

ContentTypes

Název typu obsahu

Platí pro

Viz také