IOrderedStreamStorage<TKey>.DeleteAt(Int32) Metoda

Definice

Odstraňte z úložiště datový proud na daném indexu.

public:
 bool DeleteAt(int index);
public:
 bool DeleteAt(int index);
bool DeleteAt(int index);
public bool DeleteAt (int index);
abstract member DeleteAt : int -> bool
Public Function DeleteAt (index As Integer) As Boolean

Parametry

index
Int32

Index streamu, který se má odstranit z úložiště

Návraty

Boolean

Hodnota true, pokud bylo odstranění úspěšné, jinak false.

Platí pro