VCCodeElement.DTE Vlastnost

Definice

Získá objekt rozšiřitelnosti nejvyšší úrovně.

public:
 property EnvDTE::DTE ^ DTE { EnvDTE::DTE ^ get(); };
public:
 property EnvDTE::DTE ^ DTE { EnvDTE::DTE ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1)]
public EnvDTE.DTE DTE { [System.Runtime.InteropServices.DispId(1)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.DTE : EnvDTE.DTE
Public ReadOnly Property DTE As DTE

Hodnota vlastnosti

DTE

DTEObjekt.

Atributy

Poznámky

V aplikaci Visual Studio DTE je objekt kořenem modelu automatizace, který jiné objektové modely často volají "Application".

Platí pro