VCCodeEnum.Bases Vlastnost

Definice

Získá kolekci tříd, ze kterých je tato položka odvozena.

public:
 property EnvDTE::CodeElements ^ Bases { EnvDTE::CodeElements ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(33)]
public EnvDTE.CodeElements Bases { [System.Runtime.InteropServices.DispId(33)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(33)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(33)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.Bases : EnvDTE.CodeElements
Public ReadOnly Property Bases As CodeElements

Hodnota vlastnosti

CodeElements

CodeElementsKolekce.

Atributy

Poznámky

Základy jsou super typy CodeElements .

Platí pro