VCCodeEnum.DeclarationText Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví deklaraci nadřazeného objektu.

public:
 property System::String ^ DeclarationText { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public:
 property Platform::String ^ DeclarationText { Platform::String ^ get(); void set(Platform::String ^ value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(580)]
public string DeclarationText { [System.Runtime.InteropServices.DispId(580)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(580)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(580)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(580)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(580)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.DeclarationText : string with get, set
Public Property DeclarationText As String

Hodnota vlastnosti

String

Deklarace nadřazeného objektu

Atributy

Platí pro