VCCodeEnum.DisplayName Vlastnost

Definice

Získá úplný název nadřazeného objektu.

public:
 property System::String ^ DisplayName { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ DisplayName { Platform::String ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(512)]
public string DisplayName { [System.Runtime.InteropServices.DispId(512)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(512)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(512)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.DisplayName : string
Public ReadOnly Property DisplayName As String

Hodnota vlastnosti

String

Úplný název nadřazeného objektu.

Atributy

Poznámky

Ve většině případů DisplayName vlastnost vrací stejný výsledek jako Name vlastnost. U elementů deklarace funkcí je však vrácen celý podpis deklarace funkce.

Platí pro