VCCodeEnum.GetStartPoint(vsCMPart) Metoda

Definice

Získává TextPoint objekt, který definuje začátek definice elementu kódu.

EnvDTE::TextPoint GetStartPoint(EnvDTE::vsCMPart Part = EnvDTE.vsCMPart.vsCMPartWholeWithAttributes);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(15)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)]
public EnvDTE.TextPoint GetStartPoint (EnvDTE.vsCMPart Part = EnvDTE.vsCMPart.vsCMPartWholeWithAttributes);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(15)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
abstract member GetStartPoint : EnvDTE.vsCMPart -> EnvDTE.TextPoint
Public Function GetStartPoint (Optional Part As vsCMPart = EnvDTE.vsCMPart.vsCMPartWholeWithAttributes) As TextPoint

Parametry

Part
vsCMPart

Nepovinný parametr. vsCMPartKonstanta určující část kódu, která se má načíst.

Návraty

TextPoint

TextPointObjekt.

Atributy

Poznámky

GetStartPointMetody a GetEndPoint vracejí TextPoint objekt, který představuje začátek a konec zadané definice elementu kódu. PartParametr definuje definici elementu kódu, který se má vrátit.

Platí pro