VCCodeEnum.Members Vlastnost

Definice

Získá kolekci položek obsažených v tomto elementu.

public:
 property EnvDTE::CodeElements ^ Members { EnvDTE::CodeElements ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(34)]
public EnvDTE.CodeElements Members { [System.Runtime.InteropServices.DispId(34)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(34)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(34)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.Members : EnvDTE.CodeElements
Public ReadOnly Property Members As CodeElements

Hodnota vlastnosti

CodeElements

CodeElementsKolekce.

Atributy

Poznámky

Pokud je druh typu kódu EnvDTE.vsCMElement.vsCMElementDelegate , metoda se Members nezdařila, protože Delegáti nemají žádné členy ve zdrojovém kódu. Jsou jim přispěli kompilátor a .NET Framework.

Platí pro