VCCodeEnum.Name Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název objektu.

public:
 property System::String ^ default { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public:
 property Platform::String ^ default { Platform::String ^ get(); void set(Platform::String ^ value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(0)]
public string this { [System.Runtime.InteropServices.DispId(0)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(0)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(0)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(0)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(0)>]
member this.Name : string with get, set
Default Public Property Name As String

Hodnota vlastnosti

String

Název objektu.

Atributy

Platí pro