VCCodeEnum.RemoveBase(Object) Metoda

Definice

Odebere objekt ze seznamu základů.

public:
 void RemoveBase(System::Object ^ Element);
public:
 void RemoveBase(Platform::Object ^ Element);
void RemoveBase(winrt::Windows::Foundation::IInspectable const & Element);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(41)]
public void RemoveBase (object Element);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(41)>]
abstract member RemoveBase : obj -> unit
Public Sub RemoveBase (Element As Object)

Parametry

Element
Object

Povinná hodnota. A CodeElement nebo název jednoho v kolekci.

Atributy

Poznámky

Odebraný element může být buď CodeElement objekt, který je v kolekci, nebo název jedinečného prvku v kolekci.

Platí pro