VCCodeInclude.Collection Vlastnost

Definice

Získá kolekci obsahující objekt podporující tuto vlastnost nebo obsaženou v rámci této konstrukce kódu.

public:
 property EnvDTE::CodeElements ^ Collection { EnvDTE::CodeElements ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(2)]
public EnvDTE.CodeElements Collection { [System.Runtime.InteropServices.DispId(2)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(2)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(2)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.Collection : EnvDTE.CodeElements
Public ReadOnly Property Collection As CodeElements

Hodnota vlastnosti

CodeElements

CodeElementsKolekce.

Atributy

Platí pro