VCCodeInclude.EndPoint Vlastnost

Definice

Získá bod úprav, který je umístěním konce položky kódu.

public:
 property EnvDTE::TextPoint ^ EndPoint { EnvDTE::TextPoint ^ get(); };
public:
 property EnvDTE::TextPoint ^ EndPoint { EnvDTE::TextPoint ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(11)]
public EnvDTE.TextPoint EndPoint { [System.Runtime.InteropServices.DispId(11)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(11)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(11)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.EndPoint : EnvDTE.TextPoint
Public ReadOnly Property EndPoint As TextPoint

Hodnota vlastnosti

TextPoint

TextPointObjekt.

Atributy

Poznámky

Umístění bodu úprav je hned za posledním znakem prvku kódu (včetně všech středníků, ukončující syntaxe nebo oddělení syntaxe). Načtení vlastnosti implicitně otevře zdrojový soubor, pokud jej lze otevřít. Některé jazyky ale nemůžou otevírat žádné soubory na disku a můžou otevírat jenom soubory v aktuálně otevřených řešeních.

Platí pro