VCCodeNamespace.Project Vlastnost

Definice

Získá Project objekt přidružený k objektu.

public:
 property EnvDTE::Project ^ Project { EnvDTE::Project ^ get(); };
public:
 property EnvDTE::Project ^ Project { EnvDTE::Project ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(545)]
public EnvDTE.Project Project { [System.Runtime.InteropServices.DispId(545)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(545)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(545)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.Project : EnvDTE.Project
Public ReadOnly Property Project As Project

Hodnota vlastnosti

Project

ProjectObjekt.

Atributy

Poznámky

ProjectVlastnost představuje projekt, ke kterému položka patří.

Platí pro