compileAsManagedOptions Výčet

Definice

Použito CompileAsManaged vlastností.Used by the CompileAsManaged property.

public enum class compileAsManagedOptions
public enum class compileAsManagedOptions
enum compileAsManagedOptions
public enum compileAsManagedOptions
type compileAsManagedOptions = 
Public Enum compileAsManagedOptions
Dědičnost
compileAsManagedOptions

Pole

managedAssembly 1

SestaveníAssembly

managedAssemblyOldSyntax 4

Sestavení se starou syntaxíAssembly with old syntax

managedAssemblyPure 2

Čistě sestaveníPure Assembly

managedAssemblySafe 3

Bezpečné sestaveníSafe Assembly

managedNotSet 0

NenastavenoNot set

Poznámky

TurnOffAssemblyGenerationInformace o tom, jak vytvořit modul, najdete v tématu.See TurnOffAssemblyGeneration for information on how to create a module.

Další informace najdete v tématu Obecná stránka vlastností (projekt) .See General Property Page (Project) for more information.

Platí pro