eFileType Výčet

Definice

Použito FileType vlastností.

public enum class eFileType
public enum class eFileType
enum eFileType
public enum eFileType
type eFileType = 
Public Enum eFileType
Dědičnost
eFileType

Pole

eFileTypeAsax 23

ASP.NET soubor aplikace

eFileTypeAspPage 24

Stránka ASP

eFileTypeBMP 16

Monochromatick

eFileTypeBSC 20

BSC

eFileTypeClassDiagram 29

Diagram tříd

eFileTypeCppClass 1

Třída C++

eFileTypeCppCode 0

C++ – kód

eFileTypeCppControl 4

Ovládací prvek C++

eFileTypeCppForm 3

Formulář C++

eFileTypeCppHeader 2

Hlavička C++

eFileTypeCppWebService 22

Webová služba C++

eFileTypeCSharpFile 28

C#

eFileTypeCSS 15

Šablony stylů CSS

eFileTypeCUR 32

BĚŽNÝ

eFileTypeDEF 6

DEF

eFileTypeDefault -1

Výchozí

eFileTypeDiscomap 26

Discomap

eFileTypeDocument 25

Dokument

eFileTypeFilters 35

Filtry

eFileTypeHTML 14

HTML

eFileTypeICO 17

ICO

eFileTypeIDL 7

Interface Definition Language

eFileTypeMakefile 8

Makefile (Soubor pravidel)

eFileTypeManifest 33

Manifest

eFileTypeMHT 30

MHT

eFileTypePropertySheet 31

Seznam vlastností

eFileTypeRC 10

RC

eFileTypeRDLC 34

RDLC (definice sestavy klienta)

eFileTypeReference 36
eFileTypeRES 11

ZDR

eFileTypeResx 18

RESX

eFileTypeRGS 9

SELHAL

eFileTypeScript 19

Skript

eFileTypeText 5

Text

eFileTypeXML 13

XML

eFileTypeXSD 12

XSD

eFileTypeXSX 21

XSX

Poznámky

Tento výčet Určuje typ editoru, který se má spustit pro daný typ souboru.

Platí pro