eWebRefUrlBehavior Výčet

Definice

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public enum class eWebRefUrlBehavior
public enum class eWebRefUrlBehavior
enum eWebRefUrlBehavior
public enum eWebRefUrlBehavior
type eWebRefUrlBehavior = 
Public Enum eWebRefUrlBehavior
Dědičnost
eWebRefUrlBehavior

Pole

eDynamicUrl 1

Hodnota výčtu pro možnost dynamické adresy URLEnum value for dynamic URL option

eStaticUrl 0

Hodnota enum pro možnost statické adresy URLEnum value for static URL option

Platí pro