RemoteDebuggerType Výčet

Definice

Použito Remote vlastností.Used by the Remote property.

public enum class RemoteDebuggerType
public enum class RemoteDebuggerType
enum RemoteDebuggerType
public enum RemoteDebuggerType
type RemoteDebuggerType = 
Public Enum RemoteDebuggerType
Dědičnost
RemoteDebuggerType

Pole

DbgRemote 1

VzdálenéRemote

DbgRemoteTCPIP 2

Vzdálené bez ověřování.Remote with no authentication.

Poznámky

Další informace najdete v tématu nastavení projektu pro konfiguraci ladění jazyka C++ .See Project Settings for a C++ Debug Configuration for more information.

Platí pro