VCLinkerTool.CLRThreadAttribute Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje atribut vlákna pro vstupní bod programu CLR.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::VCProjectEngine::eCLRThreadAttribute CLRThreadAttribute { Microsoft::VisualStudio::VCProjectEngine::eCLRThreadAttribute get(); void set(Microsoft::VisualStudio::VCProjectEngine::eCLRThreadAttribute value); };
public:
 property Microsoft::VisualStudio::VCProjectEngine::eCLRThreadAttribute CLRThreadAttribute { Microsoft::VisualStudio::VCProjectEngine::eCLRThreadAttribute get(); void set(Microsoft::VisualStudio::VCProjectEngine::eCLRThreadAttribute value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(114)]
public Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine.eCLRThreadAttribute CLRThreadAttribute { [System.Runtime.InteropServices.DispId(114)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(114)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(114)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(114)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(114)>]
member this.CLRThreadAttribute : Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine.eCLRThreadAttribute with get, set
Public Property CLRThreadAttribute As eCLRThreadAttribute

Hodnota vlastnosti

eCLRThreadAttribute

eCLRThreadAttributeVýčet.

Atributy

Platí pro