VCMidlTool.ToolKind Vlastnost

Definice

Získá název tohoto typu nástroje.Gets the name of the kind of tool this is.

public:
 property System::String ^ ToolKind { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ ToolKind { Platform::String ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(12)]
[get: System.Runtime.InteropServices.DispId(12)]
[get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)]
public string ToolKind { get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(12)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(12)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.ToolKind : string
Public ReadOnly Property ToolKind As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec představující název typu nástroje.A string representing the name of the kind of tool.

Atributy

Platí pro