VCProject.SaveProjectOptions(Object) Metoda

Definice

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

public:
 void SaveProjectOptions(System::Object ^ StreamUnk);
public:
 void SaveProjectOptions(Platform::Object ^ StreamUnk);
void SaveProjectOptions(winrt::Windows::Foundation::IInspectable const & StreamUnk);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(820)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FHidden)]
public void SaveProjectOptions (object StreamUnk);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(820)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FHidden)>]
abstract member SaveProjectOptions : obj -> unit
Public Sub SaveProjectOptions (StreamUnk As Object)

Parametry

StreamUnk
Object

Vstupní datový proudInput stream

Atributy

Platí pro