VCResourceCompilerTool.VCProjectEngine Vlastnost

Definice

Získá ukazatel na modul projektu.

public:
 property System::Object ^ VCProjectEngine { System::Object ^ get(); };
public:
 property Platform::Object ^ VCProjectEngine { Platform::Object ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(12)]
public object VCProjectEngine { [System.Runtime.InteropServices.DispId(12)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(12)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(12)>]
member this.VCProjectEngine : obj
Public ReadOnly Property VCProjectEngine As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Ukazatel na modul projektu.

Atributy

Platí pro